Historiek

De oprichter van het bedrijf, Renaat Verbrugge, burgerlijk mijningenieur, leerde aan den lijve de gedragingen van grondmassa’s en ondergrondse constructies in de vroegere steenkoolmijnen van Limburg.

Na de sluiting werd in 1993 het bedrijf “REMO BVBA” opgericht, dat oorspronkelijk enkel bedrijvig was als studiebureau. Hierbij werd de eerder opgedane vakkennis nuttig ten dienste gesteld voor specifieke probleemgevallen van slechte gronden, zoals bijvb. In geval van aanvullingen, samendrukbare massieven, uitgravingen langs wegenis en/of bestaande gebouwen.

Al snel werd de studie-activiteit uitgebreid met eigen aanneming, mede door een door Remo geoctrooieerd systeem van funderingen voor woningbouw en laagbouw appartementen tot 3 à 4 bouwlagen op weinig draagkrachtige ondergronden.

In 2003 wordt Eddy Vanackere aangenomen als eerste werknemer van Remo BVBA. Al doende leert hij de stiel aan Renaat, die al snel een perfecte leermeester blijkt te zijn.

Na hard werken en ploeteren in de modder verdient Eddy in 2013 zijn plaats als mede-zaakvoerder, waardoor Renaat het wat rustiger aan kan doen. Eddy zal het gedachtengoed van Remo verderzetten, en werkt tot op heden nog altijd mee op de werven.

Picture

1993

Remo BVBA wordt opgericht door Dhr. Renaat Verbrugge te Zwevegem.

Picture

2003

Dhr. Eddy Vanackere start bij Remo BVBA als eerste medewerker.

Picture

2009

Remo BVBA verhuist van Zwevegem naar de Vierwegenstraat te Menen.

Picture

2013

Dhr. Eddy Vanackere wordt mede-zaakvoerder van Remo BVBA.

Picture

2015

Introductie van ons nieuwe logo en onze vernieuwde website.

Picture

2015

Aankoop van een nieuwe kraan (Hitachi ZX180).